Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r 1000

Prawo

Informacje

Gdybyśmy naszą wiedzę o wydarzeniach gnieźnieńskich z 1000 r. czerpali tylko z kroniki Anonima Galla, to dowiedzielibyśmy się tylko tyle, że Bolesław Chrobry wykupił z rąk Prusów ciało św. Wojciecha #8222;i umieścił je z należytą czcią w siedzibie metropolitalnej w...

Cena: 33,15
Dostępność: dostępny do tygodnia