Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo

Informacje

brak kolagenu

Stan prawny na 03.2017 r.Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst brak kolagenu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Artykuły ustawy i rozporządzeń zostały opatrzone tytułami...

Cena: 17,35
Dostępność: dostępny od ręki