Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracowni

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

e perfumeria.pl

Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych #8211; zakresy czynności pracowników, wzory powierzenia obowiązków w e perfumeria.pl zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostki, zamówień publicznych, wykonywania czynności z zakresu prawa pracy,...

Cena: 185,54
Dostępność: dostępny od ręki