Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej

Historia

Informacje

takie ładne oczy remix

Badania zawarte w książce dotyczą identyfikacji wpływu projektów infrastrukturalnych na wzrost gospodarczy, konkurencyjność Europy i jej regionów. W takie ładne oczy remix ramach podejmowanych ocen takiego wpływu najczęściej stosuje się metody CBA/MCA, w których uwzględnia się jedynie bezpośrednie efekty...

Cena: 33,20
Dostępność: dostępny od ręki