Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat

Podręczniki

Informacje

Materiały, których punktem wyjścia jest referat przedstawiający genezę i charakter francuskiej ustawy o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 1955 r. oraz referat omawiający aktualny model stosunków państwo - kościół we Francji. Kolejne referaty poświęcone zostały ukazaniu...

Cena: 15,50
Dostępność: dostępny do tygodnia