Karol Lilienfeld-Krzewski (1893

Biografie

Informacje

psycholog kraków

Biografia literata i dziennikarza, który w latach dwudziestych XX wieku był m.in. dyrektorem Rady Programowej Polskiego Radia. psycholog kraków Karol Lilienfeld-Krzewski. Legionista, literat, polityk, kpiarz, złośliwiec, prześmiewca.... Życiorys ulubionego wesołka Józefa Piłsudskiego wpisał się w...

Cena: 21,25
Dostępność: dostępny do tygodnia