Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej

Historia

Informacje

passive poppers room aromas

Badania zawarte w książce dotyczą identyfikacji wpływu projektów infrastrukturalnych na wzrost gospodarczy, konkurencyjność Europy i jej regionów. W passive poppers room aromas ramach podejmowanych ocen takiego wpływu najczęściej stosuje się metody CBA/MCA, w których uwzględnia się jedynie bezpośrednie efekty...

Cena: 33,20
Dostępność: dostępny od ręki