Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Badania zawarte w książce dotyczą identyfikacji wpływu projektów infrastrukturalnych na wzrost gospodarczy, konkurencyjność Europy i jej regionów. W ramach podejmowanych ocen takiego wpływu najczęściej stosuje się metody CBA/MCA, w których uwzględnia się jedynie bezpośrednie efekty...

Objawienia i orędzia Boga Ojca, Stworzeni do relacji, CSS Nieoficjalny podręcznik, Profesjonalizm lekarski, Pokolenia, Papeteria Wallet FZN 989, Networld 4/2015, Jedyna płeć, W ciemności słowa, Wprost 43/2009, Nebraska, Hayden War Tom 5 Za wszelką cenę, RAVEN. 1500 EL. Mona Lis a, Słowa Świętego Charbela, W Kościele 1 Podręcznik metodyczny do religii, TRENING MATURALNY J.ANG. LANG NOWE WYD., Personel i Zarządzanie 6/2014, Bidon Minnie/12, Pakiet Puzzle 32x54 Zwierzęta CASTOR, Dyktanda oraz ćwiczenia ortograficzne dla klasy 5
Spis elementów