Faszyzm nacjonalizm autorytaryzm

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Istota faszyzmu, przyczyny jego sukcesu, odniesienia do autorytaryzmu i komunizmu, jego ewolucja w czasie i przestrzeni, te właśnie kwestie porusza w swojej książce Philippe Burrin, historyk zajmujący się nazizmem, Francją okresu rządów Vichy oraz zjawiskiem totalitaryzmu.Philippe Burriun...

Cena: 26,00
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia