Donosy rzeczywistości

Pozostałe

Informacje

kino jbl synthesis

PIW wznawia Utwory zebrane// Mirona Białoszewskiego. Zaczynamy od tomu czwartego, do którego zostały odnalezione archiwalia, wcześniej kino jbl synthesis niedostępne. Część papierów pozostałych po Białoszewskim była przechowywana w Holandii. Dzięki wnikliwej kwerendzie obecnego spadkobiercy tej...

Cena: 30,00
Dostępność: dostępny do tygodnia