Bogusław Radziwiłł 1620-1669

Historia

Informacje

świeczki grudziądz

Bogusław Radziwiłł, ostatni męski potomek kalwińskiej linii książąt na Birżach i Dubinkach, należy do figur bardzo niepochlebnie opisanych w świeczki grudziądz historii ojczystej. Porównując do innych figur historycznych mogłoby się nawet zdawać, iż był sądzony ze szczególną surowością. Co do...

Cena: 41,00
Dostępność: dostępny od ręki