Baroco Siciliano

Do nauki języków

Trama originale e avvincente per una lettura appassionante.Lettura con una progressione lessicale e grammaticale adatta al livello B1.Note linguistiche e culturali.Attivita variate per praticare la comprensione, la produzione e il lessico.

Wyłączenia z masy upadłości, SUPER EXPRESS 11/2015, Szachy, Sport 119/2014, Miedziana plaża, Gwary dziś 6 Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej, Plotka, czyli oparte na faktach, The Who - Maximum RB - plakat, Flamastry 24 kolory, Ofiara : fragment w 3 aktach z r. 46, Gazeta Wyborcza - Kraków 18/2013, Królewna Śnieżka (Wielka Kolekcja Bajek), Puzzle Disney Nemo 2x24, Gwiezdny pył, Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 Zapasy Podręcznik Technik logistyk, Matematyka LO 1 Ciekawi podr ZR OPERON, Zeszyty prasoznawcze analiza zawartości 1957-2012, Kinopassana. Sztuka oglądania filmów, Gazeta Wyborcza - Radom 91/2010, Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 14 (1/2012)
Spis elementów